Cửa hàng thiết bị vi tính và camera an ninh Quy Nhơn Tech

XE ĐẦU KÉO JAC 340HP

Chủng loại xe: Xe đầu kéo
Nhãn hiệu: JAC

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

xe ben 3T98 chiến thắng

Chủng loại xe: Xe bồn - xe xitec
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

chiến thắng 3T98 ben

Chủng loại xe: Xe tải ben
Nhãn hiệu: Chiến Thắng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

xe trộn bê tông 4 khối howo-CNHTC

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Howo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

xe trộn bê tông HOWO-CNHTC

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Howo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE 8 TẤN DONGFENG GẮN CẨU TỰ HÀNH 3-5 TẤN HÀ NỘI 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HINO GẮN CẨU 5-7 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hino

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 4 CHÂN HYUNDAI GẮN CẨU 8 TẤN, 10-12 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE 3 CHÂN DONGFENG GẮN CẨU TỰ HÀNH 3-5 TẤN, 7 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE 3 CHÂN DONGFENG, HOWO GẮN CẨU TỰ HÀNH 5-7 TẤN, 8 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE 4 CHÂN DONGFENG, HOWO GẮN CẨU TỰ HÀNH 10-12 TẤN, 15 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HINO GẮN CẨU 3 - 5 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hino

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HINO 3 CHÂN GẮN CẨU 5-7 TẤN, 8 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hino

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HYUNDAI HD170 GẮN CẨU 3-5 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HYUNDAI HD210 GẮN CẨU 3-5 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 3 CHÂN HYUNDAI GẮN CẨU 7-8 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 3 CHÂN, 4 CHÂN DAEWOO GẮN CẨU 7-8 TẤN, 10 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Deawoo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 5 CHÂN DAEWOO GẮN CẨU 10-12 TẤN, 15 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Deawoo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 8- 9M3 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG FAW 9M3, 10M3 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: FAW

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG DAEWOO 7M3 HÀ NỘI 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Deawoo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI 7M3 HD270 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI 7M3 HD370

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3, 10-12M3 SẢN XUẤT 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải thùng - satxi
Nhãn hiệu: Howo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết