Cửa hàng thiết bị vi tính và camera an ninh Quy Nhơn Tech

XE 8 TẤN DONGFENG GẮN CẨU TỰ HÀNH 3-5 TẤN HÀ NỘI 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HINO GẮN CẨU 5-7 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hino

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 4 CHÂN HYUNDAI GẮN CẨU 8 TẤN, 10-12 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE 3 CHÂN DONGFENG GẮN CẨU TỰ HÀNH 3-5 TẤN, 7 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE 3 CHÂN DONGFENG, HOWO GẮN CẨU TỰ HÀNH 5-7 TẤN, 8 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE 4 CHÂN DONGFENG, HOWO GẮN CẨU TỰ HÀNH 10-12 TẤN, 15 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HINO GẮN CẨU 3 - 5 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hino

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HINO 3 CHÂN GẮN CẨU 5-7 TẤN, 8 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hino

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HYUNDAI HD170 GẮN CẨU 3-5 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI HYUNDAI HD210 GẮN CẨU 3-5 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 3 CHÂN HYUNDAI GẮN CẨU 7-8 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 3 CHÂN, 4 CHÂN DAEWOO GẮN CẨU 7-8 TẤN, 10 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Deawoo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TẢI 5 CHÂN DAEWOO GẮN CẨU 10-12 TẤN, 15 TẤN KANGLIM, SOOSAN, TANADO, UNIC 2015-2016

Chủng loại xe: Xe tải gắn cẩu
Nhãn hiệu: Deawoo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết