Cửa hàng thiết bị vi tính và camera an ninh Quy Nhơn Tech

SƠ MI RƠ MOOC 3 TRỤC KHUNG XƯƠNG 40FEET 12,4M TẢI TRỌNG 32-33 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOÓC 3 TRỤC SÀN PHẲNG 40FEET, 12,4M TẢI TRỌNG 32-33 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOÓC TẢI THÀNH LỬNG 20FEET DÀI 9M TẢI TRỌNG 30 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOOC BEN - RƠ MOOC TẢI TỰ ĐỔ 3 TRỤC TẢI TRỌNG 30-31 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOOC CHỞ CONTAINER 2 TRỤC 40FEET KHUNG XƯƠNG 30 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOÓC 2 TRỤC, SÀN PHẲNG 40FEET 12,4M

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOÓC RÚT 14,3 M - 21,3M

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE SƠ MI RƠ MOÓC 3 TRỤC THÀNH LỬNG 12,4M TẢI TRỌNG 31-32 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOOC 3 TRỤC KHUNG MUI, MOOC LỒNG 12,4M TẢI TRỌNG 31-32 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CHỞ Ô TÔ

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

SƠ MI RƠ MOÓC CHỞ CONTAINER 2 TRỤC KHUNG XƯƠNG 20FEET 25 TẤN

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

MOOC CHỞ XY MĂNG MINGWEI 29,5 KHỐI

Chủng loại xe: Xe sơ mi rơ móoc
Nhãn hiệu: Cmic

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết