Cửa hàng thiết bị vi tính và camera an ninh Quy Nhơn Tech

xe trộn bê tông 4 khối howo-CNHTC

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Howo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

xe trộn bê tông HOWO-CNHTC

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Howo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 8- 9M3 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Dongfeng

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG FAW 9M3, 10M3 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: FAW

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG DAEWOO 7M3 HÀ NỘI 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Deawoo

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI 7M3 HD270 2015-2016

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết

XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI 7M3 HD370

Chủng loại xe: Xe bồn trộn bê tông
Nhãn hiệu: Hyundai

Liên hệ: 0911 718 222

Xem chi tiết